Waterdichtheid Drift Ghost & Ghost-S

Sta ons toe eraan te herinneren dat de Drift Ghost en Ghost-S waterdicht zijn tot een diepte van maximum 3 meter en dit gedurende maximum  30 minuten, zoals aangegeven in de handleiding (pagina 2/3) beschikbaar op de website van Drift.

Tengevolge hiervan en te rekenen vanaf vandaag worden deze cameras waarbij problemen vastgesteld worden die verband houden met waterinsijpeling niet meer onder garantie genomen door de producent, Drift Innovation.

Deze regel komt er om duidelijkheid te scheppen in de garantievoorwaarden en om misbruik te voorkomen. Drift Innovation zet zich hiermee op dezelfde lijn als de overige actoren op de markt van de actie cameras.

Wat te doen wanneer je waterdamp of vocht waarneemt in de camera.
- Verwijder de batterij en de microSD geheugenkaart uit de camera,
- laat het batterijcompartiment open en
- plaats de camera in een warme en geventilleerde ruimte gedurende minimum 48u.
- Tot op heden slaagden we er steeds in om op deze wijze de camera opnieuw te laten opstarten.
- Het is aangewezen om de firmware te herinstalleren, gebruik makend van een geformatteerd Micro-SD kaartje, zoals beschreven in onze "support-pagina".
Laat niet na ons te contacteren mocht je nog vragen hebben.Reviews

No reviews were found.


Blog Drift